Details

Title

Numeryczne modelowanie dynamiki płaskich cieczowych kolektorów słonecznych
Numerical modelling of liquid flat-plate solar collectors dynamics

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2011

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X
×