Details

Title

Influence of electric power generation structure on frequency control — mathematical modelling
Wpływ struktury wytwarzania energii elektrycznej na regulację automatyczną częstotliwości — modelowanie matematyczne

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2011

Issue

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2011; No 3 - 4
×