Details

Title

Gas-steam cycle as a source of energy for carbon dioxide capture from flue gases of a large coal power plant
Układ gazowo-parowy jako źródło energii dla układu wychwytu CO2 ze spalin bloku węgłowego dużej mocy

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2011

Issue

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2011; No 3 - 4
×