Szczegóły

Tytuł artykułu

Gas-steam cycle as a source of energy for carbon dioxide capture from flue gases of a large coal power plant
Układ gazowo-parowy jako źródło energii dla układu wychwytu CO2 ze spalin bloku węgłowego dużej mocy

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2011

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×