Details

Title

Power control problems of units co-burning biomass
Problemy regulacji mocy bloków energetycznych współspalających biomasę

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2011

Issue

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2011; No 3 - 4
×