Details

Title

Proposal for energy management in a group of buildings by identifying unreasonable heat consumption
Propozycja identyfikacji uzasadnionego i nieuzasadnionego zużycia ciepła w obiektach komunalnych

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2011

Issue

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2011; No 3 - 4
×