Details

Title

Application of plasma-sprayed coatings in heat absorption by radiated walls
Zastosowanie plazmowo natryskiowanych powłok w wymianie ciepła przez promieniowanie

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2011

Issue

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2011; No 3 - 4
×