Szczegóły

Tytuł artykułu

Czasopisma naukowe muzeów krakowskich (po 1945 r.) – rozwój i stan obecny

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2012; No 1
×