Details

Title

Preliminary selection of the basic geometry of turbine stages for a supercritical turbine in a heat and power plant
Wstępny dobór podstawowej geometrii kanałów przepływowych stopni turbiny pracującej w układzie elektrociepłowni na parametry nadkrytyczne

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2011

Numer

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2011; No 3 - 4
×