Szczegóły

Tytuł artykułu

Preliminary selection of the basic geometry of turbine stages for a supercritical turbine in a heat and power plant
Wstępny dobór podstawowej geometrii kanałów przepływowych stopni turbiny pracującej w układzie elektrociepłowni na parametry nadkrytyczne

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2011

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X

Źródło

Archiwum Energetyki; 2011; No 3 - 4
×