Szczegóły

Tytuł artykułu

Thermodynamic analysis of compressed air energy storage working conditions
Analiza termodynamiczna pracy układu CAES

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X

Źródło

Archiwum Energetyki; 2012; No 1
×