Details

Title

Unconventional natural gas — USA, the European Union, Poland
Niekonwencjonalny gaz ziemny – Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Polska

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2012; No 1
×