Szczegóły

Tytuł artykułu

Unconventional natural gas — USA, the European Union, Poland
Niekonwencjonalny gaz ziemny – Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Polska

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X

Źródło

Archiwum Energetyki; 2012; No 1
×