Details

Title

Energy and economic effectiveness of gas-steam combined heat and power plants fired with natural gas
Efektywność energetyczna i ekonomiczna elektrociepłowni gazowo-parowych opalanych gazem ziemnym

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2012; No 1
×