Details

Title

350 lat polskiej prasy. Konferencja naukowa Instytutu Dziennikarstwa UW, Instytutu Badań Literackich PAN i I I nstytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (Warszawa, 16–17 VI 2011)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2012

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2012; No 1
×