Details

Title

Problematyka prasoznawcza na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku” (Kraków, 15–16 XI 2011)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2012

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2012; No 1
×