Details

Title

A zero-dimensional model used as a basis for numerical modelling of OP-650 boiler
Zerowymiarowy model kotła jako podstawa do obliczeń numerycznych kotła OP 650

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2012; No 2
×