Szczegóły

Tytuł artykułu

Polska i niemiecka prasa w agitacji plebiscytowej — z perspektywy 90 lat

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×