Szczegóły

Tytuł artykułu

Laboratory evaluation of rubber linings used in flue gas desulphurization plants by the gravimetric method and impedance spectroscopy
Laboratoryjna ocena wykładzin gumowych używanych w instalacjach odsiarczania spalin, metodą grawimetryczną i spektroskopii impedancyjnej

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×