Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of the efficiency of the unit based on circulating fluidized bed boiler integrated with three-end high-temperature membrane for air separation
Analiza efektywności układu kotła cyrkulacyjnego typu oxy z membraną wysokotemperaturową typu three-end do separacji powietrza

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X

Źródło

Archiwum Energetyki; 2012; No 2
×