Szczegóły

Tytuł artykułu

The theoretical model of the transient behaviour for the micro combined heat and power organic Rankine cycle
Teoretyczny model ciągły dla obiegu kogeneracyjnego ORC

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X

Źródło

Archiwum Energetyki; 2012; No 2
×