Details

Title

Selected design and construction aspects of supercritical steam generators for high temperature reactors
Wybrane zagadnienia konstrukcji i projektowania wytwornic pary o parametrach nadkrytycznych współpracujących z reaktorami wysokotemperaturowymi

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2012; No 2
×