Szczegóły

Tytuł artykułu

„Słowo” (1944): polski periodyk na Węgrzech okupowanych przez hitlerowskie Niemcy / Słowo (1944): a Polish periodical published in Hungary under German occupation

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2013; No 1
×