Details

Title

An analysis of the phenomena accompanying an uncontrolled leakage of CO2 from a damaged pipeline
Analiza zjawisk przy niekontrolowanym wycieku CO2 z uszkodzonego gazociągu

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2012; No 2
×