Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena wpływu kształtu dyszy ssącej na energochłonność podciśniowego transportu pneumatycznego
Assessment of the impact of the suction nozzle shape on the energy consumption of the pneumatic vacuum conveying

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X

Źródło

Archiwum Energetyki; 2012; No 2
×