Szczegóły

Tytuł artykułu

Poprawa efektywności energetycznej w układzie potrzeb własnych bloku energetycznego dużej mocy
Improvement of energy efficiency in auxiliaries of large power unit

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X

Źródło

Archiwum Energetyki; 2012; No 2
×