Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of electricity generation in a integrated gasification combined cycle unit
Analiza pracy układu wytwarzania energii elektrycznej w bloku IGCC

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X

Źródło

Archiwum Energetyki; 2012; No 3 - 4
×