Details

Title

Comparative analyses of systems with vapour compressor heat pumps and ground heat exchangers
Analizy porównawcze układów z parowymi sprężarkowymi pompami grzejnymi i z gruntowymi wymiennikami ciepła

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Issue

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2012; No 3 - 4
×