Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of the possibilities of steam extraction from a condensing 900 MW turbine for the carbon dioxide separation system
Analiza możliwości poboru pary z turbiny bloku kondensacyjnego 900 MW do instalacji separacji CO2

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X

Źródło

Archiwum Energetyki; 2012; No 3 - 4
×