Details

Title

Exemplary application of energy substitution efficiency and marginal cost analysis
Przykładowe zastosowanie analizy efektywności substytucji energii i kosztów granicznych

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Issue

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2012; No 3 - 4
×