Details

Title

Application of fault tree analysis in the maintenance intervals planning for power unit systems
Zastosowanie analizy drzewa uszkodzeń w planowaniu okresów międzyremontowych układów bloku energetycznego

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Issue

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2012; No 3 - 4
×