Details

Title

Modelling and analysis of the CO2 processing instalation using physical separation in a supercritical 460 MW coal unit working in oxycombustion technology
Modelowanie i analiza układu kondycjonowania CO2 metodą separacji fizycznej w nadkrytycznym bloku węglowym o mocy 460 MW pracującym w technologii oxy-spalania

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Issue

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2012; No 3 - 4
×