Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: „Zeszyty Prasoznawcze” Rocznik 54 (2011), nr 1/2, 3/4 / A review: „Zeszyty Prasoznawcze” Vol. 54 (2011), nr 1/2, 3/4

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2013; No 1
×