Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ ciśnienia powietrza roboczego na efektywność mechanicznejaktywacji procesu odsiarczania spalinInfluence of working air pressure on the efficiency of mechanical activation of theexhaust gas desulfurization process

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2013

Numer

No 1-2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×