Szczegóły

Tytuł artykułu

„Stare” i „nowe” — czasopisma dladzieci i młodzieży. Konferencja naukowaZakładu Polonistyki Stosowanej InstytutuFilologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego(Pokrzywna, 19–20 kwietnia 2012)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Kronika/ Chronicle

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2013; No 2
×