Details

Title

Budapeszteńskie „Wieści Polskie” (1939–1944): główny periodyk polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech. Część 1: Czas rozruchu — redakcja Jana Ulatowskiego (listopad — grudzień 1939)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2014

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2014; No 1
×