Details

Title

Recenzja książki: Andrzej Dziadzio: Cenzura prasy w Austrii 1862–1914. Studium prawno-historyczne. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss.155 + 81 nlb.

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2014

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2014; No 1
×