Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Andrzej Dziadzio: Cenzura prasy w Austrii 1862–1914. Studium prawno-historyczne. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss.155 + 81 nlb.

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2014; No 1
×