Details

Title

Recenzja książki : 1. Jerzy Jarowiecki: Z badań nad polską prasą konspiracyjną w latach 1939–1945, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”. Wrocław 2013, ss. 191 s., il. 2. Jerzy Jarowiecki: Prasa na ziemiach polskich XIX i XX wieku, Wydawnictwo

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2014

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2014; No 1
×