Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki : 1. Jerzy Jarowiecki: Z badań nad polską prasą konspiracyjną w latach 1939–1945, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”. Wrocław 2013, ss. 191 s., il. 2. Jerzy Jarowiecki: Prasa na ziemiach polskich XIX i XX wieku, Wydawnictwo

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2014; No 1
×