Details

Title

Budapeszteńskie „Wieści Polskie” (1939-1944): główny periodyk polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech Część 2: Czas poszukiwań – redakcja Józefa Winiewicza (styczeń – czerwiec 1940)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2014

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2014; No 2
×