Details

Title

Recenzja książki: Wiesław Adam Koński: Dwa wieki prasy płockiej. T. 1, 1810-1945, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2012, 210 s.

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2014

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2014; No 2
×