Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Władysław Marek Kolasa: Historiografi a prasy polskiej (do 1918 roku) — naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 524

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×