Details

Title

Budapeszteńskie „Wieści Polskie”(1939–1944): główny periodyk polskiegowojennego uchodźstwa na Węgrzech.Część 3: Czas stabilizacji i rozwoju— redakcja Zbigniewa Kościuszki(czerwiec 1940 — marzec 1944)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2015

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2015; No 1
×