Details

Title

Jerzy Jarowiecki,Z badań nad polską prasą konspiracyjnąw latach 1939–1945

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2015

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074
×