Details

Title

Tematyka czasopiśmiennicza naXII Międzynarodowej KonferencjiNaukowej Instytutu Informacji Naukoweji Bibliotekoznawstwa UniwersytetuPedagogicznego im. KEN „Kraków– Lwów: książki, czasopisma, bibliotekiXIX i XX wieku”(Kraków, 13–14 XI 2014)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2015

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2015; No 1
×