Szczegóły

Tytuł artykułu

Tematyka czasopiśmiennicza naXII Międzynarodowej KonferencjiNaukowej Instytutu Informacji Naukoweji Bibliotekoznawstwa UniwersytetuPedagogicznego im. KEN „Kraków– Lwów: książki, czasopisma, bibliotekiXIX i XX wieku”(Kraków, 13–14 XI 2014)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Kronika/ Chronicle

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×