Szczegóły

Tytuł artykułu

Kraków – Lwów: czasopisma XIX–XX wieku, t. 12, pod red. G. Niecia i G. Wrony

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2015; No 3
×