Details

Title

Odwieczni wrogowie, odwieczni sąsiedzi. Publicyści polscy na emigracji wobec książki Aleksandra Bregmana. Jak świat światem? Stosunki polsko-niemieckie wczoraj, dziś i jutro

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2015

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2015; No 4
×