Details

Title

Wspieranie rolnictwa na obszarach o niekorzystnychwarunkach gospodarowania (ONW) na przykładzie rolnictwa Sudetów

Journal title

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Yearbook

2014

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN ; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Identifier

ISSN 2299-9566

Source

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich; 2014; No 2
×